Nachi轴承

Nachi轴承

品牌简介 品牌简述:英文:NACHI,中文:不二越轴承 (音译名那智轴承),日语:株式会社不二越 历史:NACHI不二越公司创立于1928年,自创立开始一直致力于发展机械技术,以及机械...

MORE INFO → Nachi轴承 2016-10-31 qq咨询

  • 11条记录
  • 
    手机:13681919841
    电话:021-56373891
    在线客服